Commissiebrief over brief ‘Stand van zaken fipronil in eieren en Commissie Sorgdrager’

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt zijn reactie op de brief 'Stand van zaken fipronil in eieren en Commissie Sorgdrager' aan de Tweede Kamer.