Beantwoording schriftelijke vragen over onderzoeken naar het saldocompensatiestelsel van SNS REAAL

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 3 oktober 2017 over de resultaten van onderzoeken naar het saldocompensatiestelsel van SNS REAAL.