Kamerbrief aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verdere invulling van de aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs.