Kamerbrief over voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg en de maatregelen om meer zicht te krijgen op daklozen, zwerfjongeren en de mensen die beschermd wonen.