Kamerbrief over interlandelijke adoptie

Minister Dekker (JenV) informeert de Tweede Kamer de betrokkenheid van de overheid bij interlandelijke adoptie in de afgelopen decennia. Daarnaast gaat hij in op de manier waarop hij deze geadopteerden tegemoet wil komen. Ook informeert hij de Kamer over het werkbezoek aan China waar hij met verschillende partijen sprak over adoptie.