Uitstel beantwoording Kamervragen over overbelasting huisartsen in achterstandswijken

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat huisartsen in achterstandswijken structureel overbelast zijn.