Beantwoording Kamervragen over transparantie bij samenwerkingsverbanden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over transparantie van samenwerkingsverbanden inzake passend onderwijs.