Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’

Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van de Kamerleden Raemakers (D66) en Peters (CDA) over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.