Kamerbrief over totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en minister Wiebes (EZK) sturen de 5 transitieagenda's uit het Grondstoffenakkoord naar de Tweede Kamer.