Antwoorden op Kamervragen over meetmethodes CO2 uitstoot door financiële sector

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de Minister Hoekstra (FIN), de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken.