Kamerbrief over onderzoek naar GenX

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het brononderzoek naar eventuele bronnen van GenX-stoffen in Noord-Brabant. Het gaat om concentraties GenX in het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Eindhoven en Aarle-Rixtel.