Kamerbrief met beleidsreactie op advies over zorginkoop

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel. Hij gaat hierbij vooral in op het deel van het advies dat gaat over de Zorgverzekeringswet.