Kamerbrief over verkenning beheerautoriteit Waddenzee

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de verkenning om te komen tot 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee. Met dezeĀ  beheerautoriteit wil het kabinet een integraal beheerplan tot stand brengen met een betere bescherming van natuurgebieden en beter visbeheer.