Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat het kabinet het wetsvoorstel voor invoering van een leerlingvolgsysteem en een diagnostische
tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs intrekt.