Kamerbrief over vrijheid van winkeliers bij bepalen openingstijden

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de regels rondom verplichte openstelling van winkels. Zij neemt maatregelen om de ondernemingsvrijheid van winkeliers ten aanzien van de openingstijden beter te borgen.