Kamerbrief over route verkenning zorgval

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de plannen voor het onderzoek naar de zogeheten zorgval. Van zorgval is sprake wanneer een cliënt overgaat van de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en daardoor minder uren zorg krijgt of een hogere eigen bijdrage moet betalen.