Antwoorden op Kamervragen over gebruik in het wild gevangen dieren in experiment

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over het gebruik van uit het wild gevangen beschermde dieren in een dierexperiment.