Beantwoording Kamervragen over voortgang kledingconvenant en tekortschieten verbeterplannen kledingbedrijven

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Voordewind (CU) over de voortgang van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het tekortschieten van de verbeterplannen van kledingbedrijven.