Kamerbrief over nieuw schadeprotocol Groningen

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe manier van afhandelen van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.