Kamerbrief over bevindingen Europese Rekenkamer over vergroening GLB

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de conclusies van de Europese Rekenkamer (ERK) over het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).