Beantwoording Kamervragen over overplaatsen bewoners van Fort Oranje naar andere camping

Minister Ollongen (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping geplaatst worden.