Uitstelbrief Kamervragen over het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Minister Dekker (JenV) stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66)uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het verslag van het schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht.