Beantwoording Kamervragen over bericht 'Christelijke scholen hebben geen zin in Wilhelmusplicht'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht 'Christelijke scholen hebben geen zin in Wilhelmusplicht'.