Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer het advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het programma Phoenix+ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn reactie daarop.