Aanbiedingsbrief bij Kamerstuk inzake maximering aantal regionale publieke media-instellingen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen.