Aanbiedingsbrief over rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel1)' aan van Zorginstituut Nederland.