Beantwoording Kamervragen over de signalen dat het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over de signalen dat het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is. Het Kamerlid had vragen gesteld naar aanleiding van het artikel 'Hé ouwelui, ga eens even dood'.