Kamerbrief over strafrechtelijke vervolging van Shell

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft op verzoek een reactie op de brief van Amnesty International over strafrechtelijke vervolging van Shell voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen door het Nigeriaanse leger.