Kamerbrief over kwaliteit verpleeghuizen

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de kwaliteit van verpleeghuizen. De minister gaat in op:

  • de besteding van de eerste investeringstranche (van € 435 miljoen) in de kwaliteit van de verpleeghuizen
  • de motie Hermans c.s. over het verbeterprogramma verpleeghuiszorg.
  • een reactie op het onderzoek van ActiZ over spoedzorg
  • de motie Agema inzake de uitrol van best practices
  • de motie Bergkamp inzake social trials.