Kamerbrief voortgang besprekingen wijziging Europese Kiesakte

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het voorstel tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement.