Beantwoording Kamervragen leges heffen bij vergunningaanvragen

Minister Ollongren ( BZK) zendt de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Laan-Geselschap en Lodders (beiden VVD) over het bericht ‘Kans op onnodig betalen van leges steeds groter’.