Beantwoording Kamervragen over protocollen op de werkvloer

Minister Van Neiuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Sjoerdsma en Sienot (beiden D66) over protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie.