Nota naar aanleiding van verslag vanwege wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs vanwege de regionale samenwerking tegen voortijdig schoolverlaten bij jongeren in een kwetsbare positie.