Kamerbrief over evaluatie van de bestuurlijke lus

Minister Dekker (JenV) gaat in zijn brief aan de Tweede Kamer inhoudelijk in op de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie van de bestuurlijke lus van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze bestuurlijke lus kan de bestuursrechter tijdens een beroepsprocedure een bestuursorgaan de gelegenheid of de opdracht geven om gebreken in het bestreden besluit te herstellen. Bij de brief zitten afschriften van de reacties van de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak op de evaluatie.