Antwoorden op Kamervragen over gaswinning Hardenberg

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (GroenLinks) over het artikel 'NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’.