Beantwoording Kamervragen over medezeggenschap in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) over het rapport inzake Voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs.