Beantwoording Kamervragen over steeds minder doorstroom van mbo naar hbo en minder mbo'ers naar hbo in het afgelopen decennium

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van der Molen over 'steeds minder doorstroom van mbo naar hbo' en 'minder mbo'ers naar hbo in het afgelopen decennium'.