Beantwoording vragen over bericht 'Deal in Nederland onder de radar'

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken stuurt de Kamer een brief met haar antwoorden op de vragen van de leden Becker, Ten Broeke en Bosman (allen VVD) over het bericht 'Deal in Nederland onder de radar'.