Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de actieagenda van het traject Beter Aanbesteden. De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren.