Kamerbrief Prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen in de prudentiële en beloningsregels voor beleggingsondernemingen in Nederland die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en geen externe cliënten hebben (de handelaren voor eigen rekening ofwel de ‘proprietary traders’). De minister kondigt een aanpassing aan van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die in lijn is met de bedoelingen van de huidige wetgeving en tevens met een voorstel van de Europese Commissie van 20 december 2017 voor een nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen.