Kamerbrief over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het schooljaar 2016-2017. Ook kondigt hij een aantal maatregelen aan om verzuim en thuiszitten terug te dringen.