Kamerbrief bij Veiligheidsanalyse Schiphol en brief met reactie luchtvaartsector op aanbevelingen OVV

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) naar de Tweede Kamer.

Zij informeert de Kamer daarbij over het overleg dat zij voert met de luchtvaartsector over eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een aanvullende brief van de luchtvaartsector aan de OVV met de stand van zaken in de opvolging van de aanbevelingen stuurt zij ook mee.