Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Engels de voertaal wordt op de TU Eindhoven

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat Engels de voertaal wordt op de TU Eindhoven.