Beantwoording Kamervragen over de auto's waarin bewindspersonen vervoerd worden

Staatssecretairs Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over de auto's voor het vervoer van bewindspersonen. Het Kamerlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van het bericht 'Groenste kabinet rijdt nogal vuil'.