Kamerbrief over Platform Scheiden zonder Schade

Minister Dekker (JenV) stuurt de rapportage van André Rouvoet, 'Scheiden…. en de kinderen dan?' naar de Tweede Kamer. In de rapportage gaat het om oplosingen en acties om de schade bij kinderen door een scheiding te voorkomen. Hij informeert de Kamer daarbij over het Platform Scheiden zonder Schade dat hiervoor concrete actielijnen heeft ontwikkeld.