Beantwoording Kamervragen over 250 euro voor een consult waar patiënt niet bij betrokken is geweest

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat een demente vrouw 250 euro moest betalen voor een consult waarbij zij niet betrokken is geweest.