Beantwoording Kamervragen over met fipronil verontreinigde pluimveemest

Minister Schouten (LNV) en Staatssecretaris Snel (Fin) beantwoorden vragen van de Kamerleden Geurts en Slootweg (beiden CDA) over het bericht 'Boer kan fipronil-mest niet kwijt'.