Kamerbrief over investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de besteding van de middelen voor toegepast onderzoek in 2018. Zij reageert hiermee op de motie van het Kamerlid Veldman (VVD). Ook informeert zij de Kamer over de manier waarop zij de opgaven uit het Regeerakkoord wil gaan uitwerken voor 2019 en verder.