Beantwoording Kamervragen over seksrapport Oxfam Novib

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over het bericht 'Oxfam Novib: seksrapport ook in Nederland bekend'.