Beantwoording Kamervragen uitzending Rambam over mishandelen honden

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Arissen (PvdA) over de uitzending van Rambam, waaruit blijkt dat trainers (politie) honden ernstig mishandelen.